Det er IN at være landmand

Der er – også – bevægelse i branchen for livsstils-modeblade, og juniudgaven af månedsmagasinet IN, er temanummer om jord og natur i et kønsperspektiv.

For et par måneder siden skrev journalist Ditte Giese og spurgte om et interview til magasinet, og det kom der en artikel ud af. Den tager udgangspunkt i et indlæg, jeg havde skrevet, om jordfordelingen i Danmark og forskellen på landbrugs størrelse afhængigt af ejerforholdet; om det er landmænd eller kvinder. Der er intet gætteri eller kønskamp i det – tallene er venligst oplyst af Danmarks Statistik.

Uanset køn eller intetkøn vedrører måden, jorden dyrkes og forvaltes på, os alle. I omtrent 70 år har sprøjtegifte været brugt i fødevareproduktionen, og giftspredningen har sat tydelige spor i både mennesker, dyr og natur. Den intensive husdyrproduktion med stort forbrug af dyrkede afgrøder afspejles i vores livsfattige livsgrundlag, i drikkevandet, i insektlivet, i havmiljøet, i klimaet, i gælden, i husdyrtætheden, i antibiotikaforbruget, i fødevareudbuddet osv.

Der er brug for forandringer – for at passe på os og for at passe på livet som sådan. At dyrke bæredygtigt er et begreb, som anvendes i forbindelse med, at vores levevis og udnyttelse af ressourcerne ikke må stille de kommende generationer ringere mht. livsgrundlag. Klimakrisen, forarmelsen af jorden og grundvandet m.m. er eksempler på, at det ikke længere handler om kommende generationer – vi er nødt til at ændre vores måde at drive landbrug på for at sikre de nulevende generationer.

Og det skal vi arbejde på
Lone

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.