Nyt om havbrugene

Du har hen ad vejen kunne læse om havbrug på denne side – både danske og udenlandske – og de forarmelser af vores omgivende farvande, som produktionsformen medfører.

Udviklingen, og den politiske begejstring for mere industriel fødevareproduktion på bekostning af natur og menneskers livsgrundlag iøvrigt, har været beskæmmende. Er det stadig. Men der er også et par opmuntrende nyheder.

Dem skal du have her.

Den nytilkomne fødevareminister overtog 37 ansøgninger om nye havbrugsanlæg, og disse er indtil videre delvist sat i bero, fordi det har vist sig at være fejlagtige analysemetoder, som ligger til grund for de oprindelige planer om udnyttelsen af havet.

Vi afventer således, at forskere med den rette indstilling udvælges på Aarhus Universitet, så det bekvemme regnestykke for den nye sikkerhedsmargin (et ordskifte som er langt mere betryggende end det noget tilsværtede grådighedsrum) kan gennemføres og behandlingen af ansøgninger fortsætte. Det bliver efter alt at dømme, når valget er overstået, og partierne igen har 3½ år uden bøvl med borgerne.

Men udsættelse er udsættelse og værd at glæde sig over.

Den anden nyhed er ikke opmuntrende i sig selv, snarere tværtimod, det opmuntrende består i, at mennesker bruger deres tid, energi og indsigt til vores fælles bedste.

En flok engagerede og kvalificerede personer (enkeltindivider og forskellige foreninger), har arbejdet grundigt, omstændeligt og ihærdigt på at frembringe et dokumentationsmateriale omkring de tilsyneladende lovovertrædelser (og tvivlsomme kommunale tilsyn), som finder sted bl.a. i Horsens fjord. Det handler om manglende godkendelser, ulovlige udsættelser af fisk og overproduktion.

I havbruget vel at mærke. For os andre handler det om død havbund, fækaliefyldt farvand og algeopblomstring.

Det er blevet et omfattende materiale, som er overgivet til politiet i forbindelse med en anmeldelse om overtrædelser af gældende miljølovgivning.

Der er lavet en webside, som samler relevant information om havbrugsforhold og udviklingen i sagerne. Den hedder “Nej til havbrug” og styres af en sammenslutning af foreninger og enkeltpersoner, der alle er imod etableringen af forurenende åbne havbrug i danske farvande.

Ikke kun regeringen men også Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – det samme, det samme – går ind for yderligere belastning af de indre danske farvande, hvis det kan gavne enkeltpersoner og selskabers økonomi. Frem mod et valg kan der være en vis opmærksomhed rettet mod folkelig modstand.

Så det er nu, den skal vises
Lone

P.S. Sørøveren og jeg kan ikke tage nogen ære for det vedkommende arbejde omkring havbrug; vi har blot bestilt, købt og båret den holdningsudtrykkende t-shirt.

Øvrige kilder og links:

https://www.sportsfiskeren.dk/media/4209/notat-vedroerende-hjarnoe-havbrug-as-mht-overtraedelser-af-miljoelovgivningen.pdf

http://www.danskakvakultur.dk/media/17827/Nyhedsbrev_maj_2018_mail.pdf

https://www.dr.dk/nyheder/indland/blev-forskere-presset-af-eget-universitet-da-de-aendrede-syn-paa-landbrugspakke

https://lonelandmand.wordpress.com/2017/06/02/nye-moebler-i-det-miljoemaessige-roderum/

https://lonelandmand.wordpress.com/2017/02/23/havet-er-vores-et-vigtigt-indlaeg-om-oeget-fiskeopdraet/

https://lonelandmand.wordpress.com/2015/12/18/uanset-om-det-er-firmajulegaven-eller-faster-gerdas-tvivlsomme-frokostbord/

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Hverdagen. Bogmærk permalinket.