Kystområderne – også vores

For min far begynder året først rigtigt en gang i april, når det gode skib Asra kan afklædes vinterdragten, klargøres og trækkes ned til havnen, hvor kranen venter på forårets tiltrængte begivenhed – søsætning. Starten på endnu en sæson med flest mulige dage på havet.
Omvendt går båd og mandskab i hi henimod oktober, når Asra tages på land, køres hjem og pakkes ind i stativ samt presenning. Den sejlfrie periode ledsages for en stor dels vedkommende af kig ud over havet fra kanten af Hjarnø.

Og det bliver værre og værre med udsigten.

Selvom Horsens fjord måske er et fjernt sted for dig, er det også din natur. Din families, dine venners og dine eventuelle efterkommeres – det er vores alles; havet, kysterne, fjordene, havbunden og strandene.
Og selvom du måske ikke kommer meget på hverken havet eller havbunden, er det vigtigt, at du ved, hvad der foregår derude nu. Fordi der er brug for din stillingtagen til myndigheder og politikeres beslutninger.

I stedet for blot at ærgre sig over muslingeskrabernes aktivitet i næsten alle døgnets timer og tænke på de tætte spor af ødelæggelse, som de trækker, har min far skrevet nedenstående tekst til dig og til alle andre, jo flere des bedre. Fordi det er nødvendigt at udbrede kendskabet til ødelæggelserne af vores fælles natur. Med indsigt skal land bygges, lov er blevet en vare.

Kystområderne af Søren Knudsen

Undervandsoplevelser forbindes af mange med Rødehavet og Thailand. Få husker, at der engang var en tilsvarende rigdom i danske farvande.

Kystområderne samt de lavvandede områder i Horsens Fjord og farvandet ud forbi Endelave er udlagt som Natura 2000 område til beskyttelse af værdifuld natur og truede arter. Natura 2000 området rummer også drømmen om en fredet oase for genrejsning af den danske kystfarvandsnatur med fiskeyngel og ålegræsskove.

Landbrugsstyrelsen har imidlertid givet tilladelse til muslingeskrabning i området. Det indebærer, at havbunden høvles igennem med tunge skraberedskaber for at muslingeindustrien kan hente 12.000 tons blåmuslinger årligt. Tilladelsen er givet med henvisning til regeringens muslingepolitik, som har til formål at fremme udnyttelsen af vore farvande til muslingeskrabning og muslingedyrkning.

Tilladelsen bygger endvidere på rådgivning fra DTU Aqua, som muslingeindustrien har betalt for at stille troværdighed og argumenter til rådighed for tilladelsen. DTU Aqua fremhæver, at truede fuglearter som edderfugl og splitterne har det godt, men overser dokumentation for de senere års væsentlige tilbagegang for de to arter. Man fastslår, at muslingeskrabning er mindre forstyrrende for de beskyttede fuglearter end speedbådssejlads, men overser, at der i området stort set ikke forekommer sejlads med speedbåde, medens muslingeskraberne i perioder arbejder næsten i døgndrift alle ugens dage. Og så har DTU Aqua fundet frem til, at ålegræs ikke trives i området. Man mener derfor, at der ikke er så meget at ødelægge ved at høvle havbunden over. Hverken DTU Aqua eller Landbrugsstyrelsen stiller spørgsmålene: Hvorfor trives ålegræsset ikke? Hvad skal der til for at genoprette god biologisk tilstand? De to spørgsmål ville have rettet opmærksomhed mod andre udnyttelser af Natura området. Havbrugsvirksomheder, som udleder store mængder næringsstoffer, der skaber algevækst. Tangdyrkning, der lige som algerne skygger for lys til bundvegetationen.

Hedensted kommune har det administrative ansvar for havbrugsvirksomhederne. Kystdirektoratet er ansvarligt for udstykningen af Natura området til monokulturproduktion af tang. De to myndigheder læner sig lige som Landbrugsstyrelsen op af konsekvensanalyser, der uden undtagelse rummer den retvisende sandhed, at de er bestilt, formuleret og betalt at den virksomhed, som vil udnytte Natura området. Hverken Landbrugsstyrelsen, Kystdirektoratet, Hedensted kommune eller institutterne bag de relevante konsekvensanalyser har forsøgt at anlægge et helhedssyn på områdets miljøtrusler. Samtidigt forekommende miljøbelastninger og de mulige samspil mellem miljøbelastningerne ignoreres konsekvent. Tvært imod lader man i praksis et miljøovergreb begrunde et nyt miljøovergreb, når muslingeskrabning tillades med henvisning til miljøskader som kan føres tilbage til havbrug. På den måde er Natura 2000 området ved Horsens Fjord blevet det mest industrielt udnyttede farvand i Danmark.

Myndighedernes favorisering af erhvervsudnyttelse af Natura 2000 området blev synlig under høringen om havbrug i Folketinget for nylig. Havbrugene har produceret uden de nødvendige tilladelser siden 2004. Ingen myndighed har styr på, hvilke arter og hvilke mængder, der produceres på anlæg inden for og tæt på Natura 2000 området. Også tilladelsen til det 100 ha store tangbrug i området er for længst udløbet.

Det samme er drømmen om en rig kystfarvandsnatur.

Civilingeniør Søren Knudsen

Nyttige links:

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nu-starter-den-nye-saesons-fiskeri-efter-blaamuslinger-i-horsens-fjord/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nu-starter-den-nye-ssons-fiskeri-efter-blmuslinger-i-horsens-fjord-&cHash=f37ad0be3fc3ce8f9a0c1033ed1e31e8

http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/32215/samraad.htm

Og et P.S. Billedet af Asra er taget af Anders Victor Petersen

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Hverdagen. Bogmærk permalinket.

Et svar til Kystområderne – også vores

  1. Helle siger:

    Truede fuglearter går det godt, der må da vist have været en spindoktor indblandet i det udsagn. Edderfugle går det lige præcist så dårligt, at man i det mindste har kunnet tage sig sammen til at forbyde jagt af hunnerne, hannerne må stadig jages. Bortset fra det, kan man ikke melde regeringen til EU for overtrædelse af bestemmelser? Dansk Naturfredningsforening, NOAH eller hvem der nu kunne være?

Der er lukket for kommentarer.