For hvis skyld skal der mere gift i drikkevandet?

Forestil dig at der blev fremstillet en vandig blanding af lad os bare sige de 40 mest almindeligt forekommende sprøjtegifte, og at denne blanding overholdt de gældende grænseværdier for hvert enkelt giftstof. Forestil dig at det var forsyningen til Folketingets kantine og kaffemaskiner og forestil dig, hvor mange politikere, som ville medbringe drikkevarer selv.

Har politikerne tillid til systemet med grænseværdier? Stoler de på, at grænseværdier fastsat for enkeltstående stoffer, gør bekymringerne om kombinationseffekter i mave/tarmkanalen og påvirkninger af nerve-, hormon- og enzymsystemerne i komplicerede levende organismer overflødige? Stoler de selv på grænseværdier, der forhøjes efter industriens behov?

I forrige uge vedtog et bredt politisk flertal en ny pesticidaftale, som helt overordnet øger antallet af brugte sprøjtegifte og øger grænseværdierne for en række stoffer i vores drikkevand. Selv partier der traditionelt har haft en nogenlunde ansvarlig miljøpolitik, står bag og bakker op om denne aftale. For hvis skyld må endnu et spørgsmål være?

Et bredt forlig er en styrke. Et bredt forlig betyder stor sikkerhed for videreførelse uanset kommende regeringer. Det konventionelle landbrug er særligt tilfreds med, at det er et bredt forlig.

Vi er en af de rigeste befolkninger på denne klode, og vi er også en af de mest sygdomsramte, særligt når det handler om kræft. Et paradoks i sig selv og et forhold der har omfattende menneskelige konsekvenser for et overvældende flertal af os. Hver tredje dansker får kræft, og omkring den enkelte er familier, venner, kolleger og andre relationer. Årsagerne til sygdommen er forskellige og for en stor dels vedkommende ukendte. Baggrundstrykket af miljøgifte herunder hormonforstyrrende stoffer i omgivelser og fødevarer er væsentligt. En betragteligt del af sprøjtegiftene virker netop, fordi de er hormonforstyrrende. Vi har ikke godt af et øget gifttryk.

Politikerne kan ikke blive ved med at forvente, at vi vil lægge kroppe til stigningerne på aktiemarkedet.

Det nye pesticidforlig indgået imellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og SF er ikke en fornuftig løsning for samfundet. Det er en gave til dem, der er ved at ødelægge det.

Kan vi – der ingen interesser har i forringede helbred eller en øget samfundsskadelig vækst – acceptere, at politikere og myndigheder giver tilladelse til mere gift i vores drikkevand og i vores omgivelser? Hvorfor skulle vi give lov til det?

Hvis myndigheder og politikere er overgået til at varetage erhvervslivets interesser selv indenfor noget så basalt som drikkevand, er det nødvendigt med et nyt sæt myndigheder og politikere, som varetager menneskelivets interesser.

Argumenterne fra de (hidtil) mere miljøbevidste partier har bl.a. været, at det er bedre at være med til at præge pesticidaftalen end at stå udenfor. At den ville være blevet værre, hvis de ikke havde været med. Set herfra er det en regulær henrettelse af integritet og en kremering af principper. Det svarer til at armere en kampvogn, inden man sender den til skrot.

Et gennemgående argument for at tillade flere forskellige sprøjtegifte end hidtil har været, at det konventionelle landbrug har brug for nye pesticider, fordi de gamle delvist har mistet deres virkning på grund af den resistens, der udvikles gennem tid.
Resistensproblemer med sygdomme, ukrudt og skadedyr opstår/er opstået, fordi man klamrer sig til såkaldt ”Godt landmandsskab” og insisterer på monokulturlandskaber, ekstrem plantetæthed og en konsekvent nedkæmpning af biodiversitet. Gennem de seneste ca. 70 år. Nu tillades så flere giftstoffer for at løse problemerne med den resistens, som giftstoffer udløser.

Selvsamme gode landmandsskab skal være en garanti for fremtidens ansvarlige konventionelle producenter. Politikerne stoler på den enkelte, der vurderer vejrforhold, blander gifttyper i vandet og sprøjter blandingerne ud. Politikerne indfører nye forhøjede grænseværdier og stoler tilsyneladende på de afprøvninger, kemikaliefirmaerne kan betale for at få udført. Stoler vi på nogen af dem?

I forgårs havde Politiken foræret lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer en gratis (men betalt af abonnenterne) annonce, og direktøren for det hele benyttede lejligheden til at anprise kødkøb og spisning af landbrugets produkter.

Den egentlige grund til det øgede pesticidforbrug er behovet for at dyrke foderafgrøder til den konventionelle danske husdyrproduktion. Omtrent 80 % af det dyrkede areal anvendes til avl af foderafgrøder, så vi kan presse millioner og atter millioner af dyr igennem en kort kummerlig tilværelse.

Vil vi have mere gift i vores vand på grund af det?
Lone

Kilder:

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bredt-politisk-flertal-bag-ny-plan-for-pesticidbrug/
http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/vandkvalitet-dk.aspx
https://ing.dk/artikel/politikere-tillader-75-gange-flere-kemi-rester-grundvandet-197494
https://www.b.dk/nationalt/danmark-topper-liste-over-flest-kraefttilfaelde
http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/CAR/CAR01/Sider/Tabel.aspx
https://ing.dk/artikel/forsker-vi-kan-ikke-sprojte-os-ud-resistens-197690
http://politiken.dk/debat/art5928114/Lyt-ikke-til-skr%C3%A6mmekampagnerne.-Du-kan-roligt-putte-k%C3%B8d-p%C3%A5-tallerkenen

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Hverdagen. Bogmærk permalinket.

3 svar til For hvis skyld skal der mere gift i drikkevandet?

  1. Pingback: Kommende høns | Beretninger fra et autentisk landbrug

  2. Anita siger:

    Åh hvor er det skræmmende 😦 Godt skrevet. Det skal længere ud!

  3. hej Søren og Lone. Super skrevet (som sædvanlig af jer). Men en opfordring: Brug hashtags på jeres twitter, f.eks. #dkpol #dkgreen og #dknatur – så endnu flere opdager jeres tweets

Der er lukket for kommentarer.