Leverpostejgate – spis utrygt efter Fødevarestyrelsens anbefalinger

Torsdag aften havde Berlingske Politiko en artikel med overskriften ”Overlæger slår alarm: Jeg kunne ikke drømme om at spise svinelever”.

Dagen efter havde TV2 fat i Hans Jørn Kolmos for en uddybning af professorens spisevaner, og det afstedkom overskriften: ”Overlæger advarer mod zink: Vil ikke spise leverpostej”.

Allerede fredag aften lå der et dementi af grundlaget for leverpostej-gate på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Overskriften lød: ” Spis trygt din leverpostej. Der er zink i leverpostej, det har der altid været, og det er godt, oplyser Fødevarestyrelsen.”

Det anføres i pressemeddelelsen, at zinkindholdet i svinelever er ca. 5 mg pr. 100 g – altså 50 mg pr. kg I vores undersøgelse fra efteråret 2016 i en prøve af hakket slagterilever fra et stort antal grise var der 67 mg zink pr. kg lever.

Fødevarestyrelsen afslutter med beroligende ord i forhold til den resistensudvikling zinkforbruget medvirker til – ikke mindst når det handler om svine-MRSA.
Her er de afrundende bemærkninger:”Overlægen udtaler også, at vi ikke ved, hvad zink gør ved mennesker, når vi spiser det gennem grisen. Det ved vi rigtig meget om. Der sker først og fremmest det, at vi får zink. Og det er godt! Men zinkforbruget ER et problem. Ikke mindst fordi husdyr-MRSA er resistente overfor zink. Brug af zink kan derfor øge MRSA-forekomsten. Derfor er der stor fokus på at få nedbragt brugen af zink som medicin. Og for første gang i mange år er forbruget ifølge de seneste tal også på vej ned. Men det har altså intet med leverpostej at gøre.”

At forbruget ifølge de seneste tal er på vej ned, er en forhastet konklusion – i værste fald mod bedre vidende. Eller manipulerende hvis man ser på det selvvalgte referencepunkt.
D. 3. marts måtte Fødevareminister Esben Lunde Larsen besvare spørgsmålet om forbruget af zink i dansk svineproduktion. Du finder svaret her: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/318/svar/1387234/1729473.pdf

Forbruget er steget fra 471 tons zinkoxid i 2010 til 548 tons i 2015. I 2016 er tallet opgjort til at være 525 tons, men: ”Det bemærkes, at data er dynamiske, hvorfor de nævnte tal kan ændre sig over tid, idet der efterfølgende kan foretages rettelser på grund af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv.”
Der har været en del problemer med at få indberetningerne rigtige. De blev først kontrolleret og korrigeret, efter at fagbladet Ingeniøren gjorde opmærksom på fejlene. Og så er der den sorte zink, som aldrig ser et indberetningsskema.

Da en bredt sammensat forskergruppe i 2014 i British Journal of Nutrition publicerede den hidtil største metaanalyse af forskellene på økologiske og konventionelle fødevarer – højere indhold af antioxidanter og lavere indhold af sprøjtegifte og cadmium i de økologiske varer – gav det ikke anledning til mange pressemeddelelser fra Fødevareministeriet.

Da verdenssundhedsorganisationen WHO i marts 2015 konkluderede, at glyphosat (Roundup) formodentlig er årsag til kræft i mennesker, ændrede Fødevarestyrelsen ikke kostrådene til befolkningen. Ingen opfordringer til så vidt muligt at undgå konventionelle fødevarer. Hvorfor ikke?

De seneste års rapporter om at Roundup findes udbredt i urinprøver fra både børn og voksne i Danmark såvel som i andre lande har heller ikke fået Fødevarestyrelsen til at råde befolkningen til at undgå de konventionelle fødevarer. Hvorfor ikke? Hvorfor løbe risikoen?

Da Fødevarestyrelsen i 2014 opjusterede en række grænseværdier for rester af sprøjtegifte i de konventionelle fødevarer, var det ikke fordi, befolkningen pludselig kunne tåle mere gift. Det var efter alt at dømme, fordi fødevarerne ikke længere kunne overholde de hidtidige grænser. Der blev ikke udsendt mange pressemeddelelser i den anledning.

Men når en professor fra Syddansk Universitet erklærer, at han ikke vil spise det nationale pålæg – knuste og bagte organer fra grise i mistrivsel – så rykker Dødevarestyrelsen ud med en omgående miskreditering og en opfordring til befolkningen – spis leverpostej.
For hvis skyld må man nødvendigvis spørge?

Det er ærligt og klart, hvis Fødevarestyrelsen tilkendegiver, at de er en myndighed, der varetager fødevaresystemets interesser. Det er uredeligt og direkte skadeligt for en stor del af befolkningen, at Fødevarestyrelsen giver udtryk for at være en myndighed, der objektivt og på et fagligt grundlag rådgiver og vejleder os mennesker.

Jeg har større tillid til forbrugeroplysningen, når Ronny nede bag kiosken tilbyder et diamantbesat Rolex med ægthedscertifikat, end jeg har til Fødevarestyrelsens udmeldinger.

Og uanset om den konventionelle leverpostej hedder Stryhns, Grisely gårdslagteri eller Discount min bare, så stammer både lever og fedt fra grise, der lever under så kummerlige forhold, at antibiotika bruges som produktionsmiddel. Sammen med zink og kobber.

Det er ganske uholdbart – både for grisene og for os
Lone

Kilder:
http://www.b.dk/politiko/overlaeger-slaar-alarm-jeg-kunne-ikke-droemme-om-at-spise-svinelever
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-10-overlaeger-advarer-mod-zink-vil-ikke-spise-leverpostej
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser_2017/Spis_trygt_din_leverpostej.aspx

Click to access 1729473.pdf

https://lonelandmand.wordpress.com/2016/11/08/kobber-og-zink-analyseresultater-og-rapportering-til-folket-der-spiser/
https://ing.dk/artikel/forkerte-zink-tal-blev-gemt-vaek-193501
https://ing.dk/artikel/stik-imod-hensigten-landmaendenes-brug-resistensfremkaldende-zink-steget-193500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968103
https://ing.dk/artikel/undersoegelse-afsloerer-glyphosat-rester-i-danske-boerns-urin-183828
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/33799

Click to access Glyphosate-Destructor-of-Human-Health-and-Biodiversity.pdf

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Hverdagen. Bogmærk permalinket.

Et svar til Leverpostejgate – spis utrygt efter Fødevarestyrelsens anbefalinger

  1. Helle siger:

    Og hvad gør Berlinske? De trykker ukommenteret og uden kritiske spørgsmål til Styhrelsen udmeldingen om, at vi fint kan spise leverpostej med zink. Men iflg. styhrelsen, af en eller anden grund skriver mine fingre det sådan, får vi jo ingen zink, da den læænge er udskilt af dyrenes system, inden de slagtes. Hvorfor mon, kan man så stadig måle de høje forekomster? Ja, jeg ville nok også stole mere på ham rolexsælgeren

Der er lukket for kommentarer.