Kobber på hjernen?

1-dsc_45850001

I dag skal du læse om noget, hverken du eller vi har lyst til at beskæftige os med. Vi gør det alligevel.

Ser du – tungmetallet kobber udbringes sammen med zink på den danske jord, og metalforbindelserne forsvinder ikke igen, men ophobes gennem årene. Både i den dyrkbare jord og via dræn, åer, fjorde også i havet og grundvandet.

Brugen af stofferne i årtier har efterhånden resulteret i, at kobber og zink muligvis findes i en række af vores daglige fødevarer i forhøjet niveau. Men vi ved det ikke med sikkerhed. Vi ved, at kobber findes i op til dødelige doser i lever fra råvildt, som græsser på arealer, hvor der udbringes svinegylle. Også får og andre drøvtyggere er udsatte.

Fortsætter tildelingen vil der i indeværende generationers levetid ske overskridelser af grænseværdierne for kobber og zink i jord. Skal vi så sætte grænseværdierne op eller flytte til et andet land?

Jeg spiser kun økologisk – tænker du måske, og glæder dig over en mindre belastning af det fine instrument din krop er.

Det er meget godt, at du sigter efter de økologiske varer og sparer både dig selv og vores fælles omgivelser for sprøjtegifte, men en del af de økologiske landbrug aftager desværre den konventionelle svinegylle med det komplette indhold af antibiotika-resistente bakterier, hormoner, omsat GMO-soja og ikke mindst kobber og zink. Det betyder derfor, at økologiske fødevarer også kan indeholde en del kobber og zink. Vil vi ikke gerne vide, om det er tilfældet?

Kobber og zink tilsættes foderet til danske grise. Blandt andet fordi pattegrisene tages så tidligt fra deres mødre, opstår diarré og andre svækkelser eskaleret af stress. Kobber og zink hæmmer diarréudbrud hos pattegrise, men også hos slagtesvin, og virker således som vækstfremmer – grisene vokser hurtigere, når de ikke er hæmmet af mave-tarminfektionerne og dødeligheden mindskes.
Der er magtfulde og økonomiske grunde til at fastholde det nuværende forbrug af kobber og zink, fremfor at ændre loven og sikre grisene længere diegivningstid og mere plads. Meget tyder på, at de relevante myndigheder som udgangspunkt varetager dansk svineproduktions interesser forud for sundheden for børn og voksne her i landet. Se evt. forleden dags udsendelse fra DR1 her: https://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumentar-series/dr1-dokumentar-den-dag-penicillinen-ikke-virker

Udover den akutte/langvarige giftige virkning på mennesker fremmer kobber og zink antibiotika-resistens hos bakterier – eksempelvis svine-MRSA, og det er ekstremt bekymrende, at netop det erhverv, som står for et afgørende forbrug af antibiotika, kombinerer antibiotikatildelingen med kobber og zink.
Som et trist paradoks kan det nævnes, at spildevandsslam skal analyseres og overholde grænseværdier, for at måtte udbringes på markerne, hvor i mod svinegylle kan udbringes frit, uanset at indholdet af zink og kobber ligger højere end i slam. Hvorfor?

Der er kun én brugbar løsning på problemet – vi skal holde op med at have grise under forhold, som gør dem syge. Hverken grisene eller vi kan tåle det.

Hvis kobber er så farligt, ville grisene vel tage skade – tænker du måske, og med god ret. Men grise kan tåle langt højere doser end mennesker, og de lever ikke helt så længe.
Det er afgørende at få kendskab til, hvor meget af stoffet vi mennesker ufrivilligt indtager. Kobber og zink er vigtige i en lang række processer i kroppen, men større mængder kan være skadelige. Det er kendt viden, at kobberoverskud medvirker til udvikling af neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom, Sclerose, Creutzfeld-Jakobs sygdom og Parkinsons sygdom – frygtede sygdomme der nedbryder eller omdanner vigtige centre i hjernen.

Problemet med udledningerne har ikke at gøre med den siddende regering eller politiske partier – det er en ældgammel tradition, som ligger til grund for varetagelsen af landbrugets interesser. Det nyere er erkendelsen af, at påvirkningerne fra dansk landbrug giver skader på det enkelte menneske – forskellige sygdomme hidrørende fra sprøjtegifte, tungmetaller og bakterier, der har alvorlige omkostninger for hver eneste berørte og dennes familie, venner og kolleger. Og vi vil ikke finde os i det.

Vi har hverken tillid til Fødevare/Miljø-ministeriet eller Sundhedsministeriet, når det kommer til at afveje dansk landbrugs interesser i forhold til befolkningens. Hverken når det gælder svine-MRSA, antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen, udledningen af tungmetaller eller grænseværdierne for sprøjtegifte.

Vi har derfor indhentet pris på kobber- og zink-analyser på et laboratorium udenfor Danmark, og planlagt at indsende en række emner til test. Der er tale om en foreløbig afklaring og ikke et forsøg med mange gentagelser. Vi vil skaffe en indikation for, hvorvidt der er et problem med kobber og zink i vores fødevarer eller ej. Prisen for en kobberanalyse er 614 danske kroner pr. emne og prisen for at tage zink med er yderligere 214 kroner. Vi ønsker at undersøge belastningen i 12-14 fødevarer/jordprøver.

Da dette er en sag af almen betydning, vil vi bede om bidrag til at betale analyserne på laboratoriet. Hvis du vil være med til at finansiere, kan du indbetale et beløb på mobilepay nr. 21800896 eller i Merkur Andelskasse reg. nr. 8401 konto nr. 4250884 og skrive ”Kobber”. Enhver indbetaling har betydning. Et eventuelt manglende beløb til dækning af laboratorieudgifterne trækker vi på vores kassekredit, for det her er ganske nødvendigt.

Det er muligt, at resultaterne vil vise, at der ikke er et usædvanligt indhold af kobber i leverpostej, korn, brød o.s.v. og så er bekymringen manet i jorden. Sammen med kobberet og zinken.

Uanset udfald er det vigtigt at vide, hvordan påvirkningen af mennesker er.
Søren & Lone

Kilder:

Click to access WorldAlzheimerReport2015.pdf


http://www.dr.dk/nyheder/indland/problematiske-tungmetaller-fra-svinegylle-ophobes-i-landbrugsjorden
http://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-saa-meget-zink-bruger-svineboenderne

Click to access tp132-c7.pdf


Click to access copper.pdf


http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/forekomst-og-fordeling-af-demens/
http://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-kontrol-med-problematiske-tungmetaller-i-gylle
http://wholehealthsource.blogspot.dk/2010/04/copper-in-food.html
http://mbg.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/saadan-fjerner-cellerne-kobber-1/
http://www.dr.dk/nyheder/indland/forskere-advarer-om-kobber-til-svin
http://politiken.dk/viden/ECE884941/kobberroer-kan-udloese-alzheimers/

Click to access 978-91-620-6349-8.pdf


http://www.vitamindoktor.com/cm74/
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-yngre-med-demens

Click to access DAK1-2010-s23-25.pdf

Metaller og neurologiske sygdomme

Om Lone Landmand

Er landmand, vinmager, cider- og ølbrygger, dyrker maden og er én der skriver. Nu. Har været videnskabelig forskningsassistent, fodermester, underviser i levnedsmiddeltoksikologi, mikrobiologi og statistik, barn - for længe siden, griseavler, opfinder af veterinærudstyr, underviser i madlavning med mange grøntsager - og kager plus det løse. Forfatter - til "Hønsefødder & gulerødder" - en madbog der kammer helt under, til feel bad-romanen "Under landet" - læs den hvis du tør, samt til den debatskabende bog "Mad vs. Fødevarer", som nok er den mest skræmmende...
Dette indlæg blev udgivet i Hverdagen. Bogmærk permalinket.

14 svar til Kobber på hjernen?

 1. Pingback: Opdatering om kobber- og zink-analyser 2 | Beretninger fra et autentisk landbrug

 2. Pingback: Kobber på hjernen – opdatering 2 | Beretninger fra et autentisk landbrug

 3. Pingback: Opdatering om kobber- og zink-analyser | Beretninger fra et autentisk landbrug

 4. Paw Sarup siger:

  Det er helt sikkert en tikkende bombe, og vi er desværre nød til at udbrede vores bekymringer for egne midler. Men har med glæde sendt et stytte beløb 👍🏻

 5. Farmer siger:

  Som forhenværende jordprøveudtager vil jeg lige gøre opmærksom på vigtigheden af renlighed ved prøveudtagning, samt vigtigheden af et antal prøvesteder pr. prøve som er markeret op.
  Kobberindholdet i jorden kan fra naturens eller andres hånd variere stærkt indenfor selv et lille markareal.
  Går du efter at få høje værdier, så tag prøverne på et areal tæt på menneskelig aktivitet. Kobber har i århundrede været brugt til potter og pander, og bl.a. det har givet højt kobberindhold nær beboelser.

  Når man analyserer for mikronæringsstoffer som f.eks. kobber (Ja, planter har faktisk, som I allerede ved, behov for en vis mængde af kobber for at vokse og gro) er det vigtigt at prøveudtagningsredskaber og prøveudtager ikke tilfører næringsstoffer til jordprøven. Jordprøvespyd/spade kan være belagt med legeringer og prøveudtager kan have arbejdet med f.eks. elkabler eller skibsmaling.
  Det er meget små mængder vi måler på, så der skal kun små fejlkilder til, førend at et resultat ikke kan gentages fra det samme jordprøveudtagningssted, og kan målingen ikke gentages med tilnærmelsesvis samme resultat er pengene jo spildt.

  • Jeg, Githa Ben-David har lidt af kobber og blyforgiftning og er på konstant afgiftningskur. Det slog ud, da jeg flyttede til Odder kommune omgivet af marker. Det kan være et tilfælde – men hvem ved? Vi kan lide at bo på egnen, men der er grænser for hvor mange år endnu vi kan leve med at være i tvivl om, hvor farligt det er at bo her. Filmen om MRSA viser, at vi kan forvente det værste. BOrgere bliver opfattet på lige fod med de svin der bliver mishandlet. Økonomiske interesser er blevet Gud – også selvom skuden af den grund er ved at gå under, og ingen vil få nogen som helst profit ud af misbruget af jorden, af dyr, natur og dermed os borgere. Hvorfor ikke skrotte det konventionelle landbrug NU og fordele jorden/ lade flygtninge medvirke til at få gjort vores miljø sundt igen?? Hvem skærer igennem? Demokratiet synes at være snyltet ind i laveste fællesnævner. Der er mange dygtige og søde landmænd, men dyrknings metoder med gift holder ikke længere. Når man har lukket øjnene længe nok, bliver man blind – selv over for, at en gris er klogere end en hund. Ellers kan man jo ikke bære at mishandle den. Det samme gælder alt det andet misbrug. Hvordan får landmændene øjnene op? Ved at ALLE nægter at spise konventionelt dyrket grisekød, fordi der er smittefare. Lone og Sørens projekt er meget vigtigt. Vi skal nok støtte op. Kh Githa

   • Holger Ø. Mortensen siger:

    Hvem er de dygtige og søde landmænd? Jeg kender ikke nogen. Enhver landmand, der bruger pesticider – og oven i købet sender disse pesticider hist & pist rundt i landskabet, indover skel og hække, grøftekanter og kirkestier – anser jeg for kriminel.
    Den konventionelle landmand siger: Jamen, jeg bruger kun tilladte stoffer. Men det er jo ikke forbudt at tænke selv
    Synergien mellem de rundt regnet 100 forskellige slags pesticider (som bonden ynder at kalde planteværn), er helt uoverskuelig. Og den kumulative effekt omend endnu mere skræmmende.
    Vi skal helt bort fra den “moderne” måde at føre landbrug på. Pesticider hører ikke sammen med fødevarer – hverken til dyr eller mennesker.
    Vi skal have en egentlig landbo- og landbrugsreform, hvor mange flere får mulighed for at få et udkomme ved at producere sunde fødevarer – og i sagens natur skal dette foregå biodynamisk – eller i det mindste økologisk. F.eks. viser “Frie Bønder – Levende Land” og “Jordbrugsfonden ØkologiskSamsø” vejen.

    Kom i øvrigt til borgermøde i morgen mandag 26. ds. i Beder Sognegård, hvor debatten skal gå på det rene drikkevand. Her spiller bønderne også en kedelig hovedrolle…

 6. Holger Ø. Mortensen siger:

  Det er gammel kendt viden, at visse husdyr (og mennesker) ikke tåler ret store mængder ekstra kobber. Hvis man har får til at gå under højspændingsledninger, er der stor sandsynlighed for at de dør.

  Et andet kæmpe stort problem med kobber er den mistanke om, at rådyr heller ikke tåler ret store mængder kobber. Men den instans, som rettelig burde få undersøgt denne mistanke til bunds – nemlig Vildforvaltningsrådet – har aldrig villet gøre dette. Og hvorfor ikke? Vildforvaltningsrådet er styret af landmænd – eller nogle af landbrugets proselytter. Også Ella B. fra DN sidder i rådet. Hun er selv landmand. Hvad siger hun til rådyrdød / kobberforgiftning?

  I 2 perioder af 4 år var formanden for Vildforvaltningsrådet godsejer Anders Lassen på “Brattingsborg Gods” på samsø. Han er også selv stor svinebaron. Hvor kommer det ekstra kobber fra markerne fra? Ja, nemlig fra især svinegylle. Sådan hænger ærtehalmen sammen. Konventionelle bønder er nogle kyniske asener.

 7. Pingback: TAK! | Beretninger fra et autentisk landbrug

 8. Helle siger:

  Og 10% af foderet må også komme fra konventionelle landbrug. Bortset fra til mælkekøer. Økologisk producerede frugter må til dels også sprøjtes med kobber, alt sammen kun ting, jeg ved, fordi min konventionelle landbrugsbror har fortalt mig det. Ellers står det jo ingen steder. Jeg køber trods det stadig økologisk, for min og dyrenes skyld. Selv om det ikke er perferkt, så har øko dyr det trods alt bedre end de andre, som jeg ikke kan få mig selv til at spise. Det er trist tritst trist at verden ser sådan ud, men så længe det for den største del af befolkningen er vigtigst, hvad mad koster, ikke hvor sundt eller velsmagende det er, så er der jo heller ikke noget oprør mod disse ting, og nogen gange må jeg næsten sige, så er folk altså i en vis grad selv skyld i miseren. Jeg støtter stadig jeres initiativ, også gerne med et beløb, men det er altså som Don Quixote.

 9. Jeg håber virkeligt at vi i denne diskussion husker balancen. Den almindelige forbruger har (med rette) vanvittigt svært ved at forholde sig til den myriade af informationer der er. Og for mig er det alt alt alt afgørende at vi har et økomærke som folk stoler på. Og at de stoler på det fordi dem der arbejder med det, gør deres bedste og hele tiden udvikler det i den rigtigte retning. Mod større frugtbarhed for jorden og sundhed for planter dyr og i sidste ende os der befinder os allersidst i fødekæden. Så svinegylle skal ud af økologisk produktion ingen tvivl om det. Men jeg ville blive rigtig ked af det hvis det bliver brugt som argument for ikke at vælge økologiske fødevarer (fordi det jo er ligemeget hvad vi vælger)

 10. Britt siger:

  GODT INITIATIV selv såkaldte økologiske æbler fra Italien behandles med kobber, så kan man funderer over hvor økologiske de egentlig er.

 11. Hvor er det vigtigt! Og nogen gange føler man sig magtesløs, men i disse år er det vanvittigt vigtigt at økologien ikke bliver benovet over al den positive opmærksomhed den får og fortsætter med at fokusere på at gøre tingene ordentligt, uden kobber og affaldsstoffer fra grise der bliver fravænnet alt for tidligt. Blive venligst ved Lone og Søren

 12. Henrik siger:

  Godt gået, Lone og Søren.
  Ja, at der overhovedet tillades brugen af konventionel gylle i økologiske brug, er fuldstændigt vanvittigt (og der burde laves en stor, oplysende kampagne i dén retning, da jeg ikke tror den gennemsnitlige økoforbruger er klar over det).
  Hvad med at skrive til DR dokumentar, eller redaktionen der for nyligt sendte Svinsk dokumentar?
  De kunne have stor interesse i en programefterfølger og kunne måske derved have interesse i at spytte lidt penge i forsøgskassen…
  Kh Henrik

Der er lukket for kommentarer.