Kystområderne – også vores

For min far begynder året først rigtigt en gang i april, når det gode skib Asra kan afklædes vinterdragten, klargøres og trækkes ned til havnen, hvor kranen venter på forårets tiltrængte begivenhed – søsætning. Starten på endnu en sæson med flest mulige dage på havet.
Omvendt går båd og mandskab i hi henimod oktober, når Asra tages på land, køres hjem og pakkes ind i stativ samt presenning. Den sejlfrie periode ledsages for en stor dels vedkommende af kig ud over havet fra kanten af Hjarnø.

Og det bliver værre og værre med udsigten.

Selvom Horsens fjord måske er et fjernt sted for dig, er det også din natur. Din families, dine venners og dine eventuelle efterkommeres – det er vores alles; havet, kysterne, fjordene, havbunden og strandene.
Og selvom du måske ikke kommer meget på hverken havet eller havbunden, er det vigtigt, at du ved, hvad der foregår derude nu. Fordi der er brug for din stillingtagen til myndigheder og politikeres beslutninger.

I stedet for blot at ærgre sig over muslingeskrabernes aktivitet i næsten alle døgnets timer og tænke på de tætte spor af ødelæggelse, som de trækker, har min far skrevet nedenstående tekst til dig og til alle andre, jo flere des bedre. Fordi det er nødvendigt at udbrede kendskabet til ødelæggelserne af vores fælles natur. Med indsigt skal land bygges, lov er blevet en vare.

Kystområderne af Søren Knudsen

Undervandsoplevelser forbindes af mange med Rødehavet og Thailand. Få husker, at der engang var en tilsvarende rigdom i danske farvande.

Kystområderne samt de lavvandede områder i Horsens Fjord og farvandet ud forbi Endelave er udlagt som Natura 2000 område til beskyttelse af værdifuld natur og truede arter. Natura 2000 området rummer også drømmen om en fredet oase for genrejsning af den danske kystfarvandsnatur med fiskeyngel og ålegræsskove.

Landbrugsstyrelsen har imidlertid givet tilladelse til muslingeskrabning i området. Det indebærer, at havbunden høvles igennem med tunge skraberedskaber for at muslingeindustrien kan hente 12.000 tons blåmuslinger årligt. Tilladelsen er givet med henvisning til regeringens muslingepolitik, som har til formål at fremme udnyttelsen af vore farvande til muslingeskrabning og muslingedyrkning.

Tilladelsen bygger endvidere på rådgivning fra DTU Aqua, som muslingeindustrien har betalt for at stille troværdighed og argumenter til rådighed for tilladelsen. DTU Aqua fremhæver, at truede fuglearter som edderfugl og splitterne har det godt, men overser dokumentation for de senere års væsentlige tilbagegang for de to arter. Man fastslår, at muslingeskrabning er mindre forstyrrende for de beskyttede fuglearter end speedbådssejlads, men overser, at der i området stort set ikke forekommer sejlads med speedbåde, medens muslingeskraberne i perioder arbejder næsten i døgndrift alle ugens dage. Og så har DTU Aqua fundet frem til, at ålegræs ikke trives i området. Man mener derfor, at der ikke er så meget at ødelægge ved at høvle havbunden over. Hverken DTU Aqua eller Landbrugsstyrelsen stiller spørgsmålene: Hvorfor trives ålegræsset ikke? Hvad skal der til for at genoprette god biologisk tilstand? De to spørgsmål ville have rettet opmærksomhed mod andre udnyttelser af Natura området. Havbrugsvirksomheder, som udleder store mængder næringsstoffer, der skaber algevækst. Tangdyrkning, der lige som algerne skygger for lys til bundvegetationen.

Hedensted kommune har det administrative ansvar for havbrugsvirksomhederne. Kystdirektoratet er ansvarligt for udstykningen af Natura området til monokulturproduktion af tang. De to myndigheder læner sig lige som Landbrugsstyrelsen op af konsekvensanalyser, der uden undtagelse rummer den retvisende sandhed, at de er bestilt, formuleret og betalt at den virksomhed, som vil udnytte Natura området. Hverken Landbrugsstyrelsen, Kystdirektoratet, Hedensted kommune eller institutterne bag de relevante konsekvensanalyser har forsøgt at anlægge et helhedssyn på områdets miljøtrusler. Samtidigt forekommende miljøbelastninger og de mulige samspil mellem miljøbelastningerne ignoreres konsekvent. Tvært imod lader man i praksis et miljøovergreb begrunde et nyt miljøovergreb, når muslingeskrabning tillades med henvisning til miljøskader som kan føres tilbage til havbrug. På den måde er Natura 2000 området ved Horsens Fjord blevet det mest industrielt udnyttede farvand i Danmark.

Myndighedernes favorisering af erhvervsudnyttelse af Natura 2000 området blev synlig under høringen om havbrug i Folketinget for nylig. Havbrugene har produceret uden de nødvendige tilladelser siden 2004. Ingen myndighed har styr på, hvilke arter og hvilke mængder, der produceres på anlæg inden for og tæt på Natura 2000 området. Også tilladelsen til det 100 ha store tangbrug i området er for længst udløbet.

Det samme er drømmen om en rig kystfarvandsnatur.

Civilingeniør Søren Knudsen

Nyttige links:

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nu-starter-den-nye-saesons-fiskeri-efter-blaamuslinger-i-horsens-fjord/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nu-starter-den-nye-ssons-fiskeri-efter-blmuslinger-i-horsens-fjord-&cHash=f37ad0be3fc3ce8f9a0c1033ed1e31e8

http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/MOF/kalender/32215/samraad.htm

Og et P.S. Billedet af Asra er taget af Anders Victor Petersen

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Vi venter på græsset

En af de vigtigste afgrøder her på gården er græs – mange forskellige slags, det kommer sig ikke så nøje.

Men saftigt grønt græs i rigelige mængder er hovedbestanddelen i kosten for både får, mufloner, geder, høns, gæs, kaniner og kreaturer.

Væksten følger året, men dagslys er ikke nok, der skal også være tålelige temperaturforhold.

Og dem venter vi på. Alle sammen.

For selvom det er fint med bragt hø i udvalg, er det noget helt andet, når dyrene nærmest lever på et spisebord.

Snart sker det forunderlige
Lone

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Anbefaling af yndlingskål – tag den eller lad være

Måske sidder du lige nu på den frosne jord og regner lidt på, hvor mange dage der er tilbage af årets dyrkningssæson.

Ligesom os.

Om 3 måneder tipper kloden og dagslængden aftager – den slags lægger planter også mærke til. Landet og havet omkring os er kølet grundigt ned, så al udendørs vækst er udsat, og det tynder ud i forrige sæsons forråd.

Porrerne er smattede, og de fleste kål har krøllet deres vissenbrune blade sammen i frostblæsten. Selv de hårdføre typer giver op nu.

Gulerødder, knoldselleri, rødbeder, bolchebeder og kartofler kan stadig hentes ind i køkkenet, men deres tid i viktualierummet har hverken gavnet spændstighed eller sprødhed. Og hvem vil ikke gerne være spændstig og sprød.

I denne isnende tid med utålelig kulde, også klimatisk set, er det værd at minde om, at intet varer evigt. Så længe det varer, skal du have et forslag til alletiders kål. Min yndlingskål.

Måske vil du med hjem og se min yndlingskål? Den sidste usagte sætning i scoreindustrien.

Det er en lille lilla/grøn rosenkål med flæser – en såkaldt Kalette. Og inden troldehæren på de sociale medier armerer kanonerne, lægger jeg mig fladt ned på den hårde grund og medgiver, at det er en kåltype af hybridfrø. Altså en krydsning som ikke kan lave frøsætning, man kan høste og så på ny med samme resultat som moder/fader (i den politisk korrekte tid) planten.

Hybrid eller ej, der er sæsonen igennem et væld af dejlige gamle kåltyper at spise af, og her på gården dyrkes mange af dem – de fleste nok, men nu efter omtrent 3 ugers martsvinter, står kun kaletten tilbage. Ach, du lieber Augustin, alles ist weg weg weg.

De små, smukke flæserosenkål kan høstes efter behov, der er ingen tidskrævende, dårlige dækblade at fjerne og de skal nærmest bare lynsteges hele i god olivenolie. De kan også blancheres eller deles i kvarter og udgøre en grøn salat i lækker dressing. Den eneste grønne salat vi kan høste nu. Det eneste grønne. Eller lilla.

Uanset forbeholdene overfor den type frø er det bedre for os at have kål i den daglige kost end at undvære. Og derfor vinder Kaletten dette års kålkapløb.

Fordi den lever
Lone

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Samtaler om fødevarer og økologi i Herning

Fra søndag d. 18. til tirsdag d. 20. marts finder årets store danske fødevaremesse FOODEXPO sted i Herning.

I de dage samles et væld af branchefolk og andre med interesse for mad, drikkevarer, service og lignende og landet tipper en lille smule mod vest.

Igen i år er et halområde dedikeret økologien, og udover utallige udstillere med produkter er der samtaler/debatter/fremtidsvisioner og meget andet på forskellige scener.

Et spændende program du finder lige HER, hvis du skulle tænke på at dukke op.

Jeg er inviteret til at sige noget i to omgange – i Dialogkarrusellen kl. 14-14.20 om hvad de industrielle fødevarer er baseret på, og hvad de gør ved os (og andre), samt i Det Økologiske Forsamlingshus kl. 15.50-16.20 om fremtidens økologiske landbrug i Danmark. Du finder hele det lange dagsprogram lige HER, bare rul ned og ned og ned, så dukker mandagens interessante emner op.

Måske ses vi
Lone

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Røre i andedammen

Sådan rent biologisk tegnede foråret fint, der er to gåsepar og hunnerne er så småt begyndt at lave reder til den kommende æglægning.

Den sure gase Klaus og Gertrud er svanegæs, mens Gåse Åse og Pip-Hans er danske landgæs. Smukke par i deres stiveste puds – der er desværre bare gået kludder i forholdene.

Klaus har sat sig på de to hunner og læner sig dermed op af et regeringsindgreb, en genetisk kortlægning med salg af data til fremmede magter og et offentligt pointsystem baseret på hans afkoms trivselsmålinger, helbred, manglende tandlægebesøg og mentale tilstand. Med ditto salg af samme.

Pip-Hans derimod har kastet sin kærlighed på en lille sort and. Og læner sig dermed op af et regeringsindgreb, en genetisk kortlægning med salg af data til fremmede magter og et offentligt pointsystem baseret på hans afkoms trivselsmålinger, helbred, manglende tandlægebesøg og mentale tilstand. Med ditto salg af samme.

Vi ved ikke, om de to gåseracers gener er forenelige, eller om det bliver sparsomt med gæslinger. Sidste år lykkedes det slet ikke med svanegæssene, kun med landgæssene.

Så vi sætter vores lid til Pip-Hans og venter spændt på de kommende rugeæg.

Måske bliver der en enkelt gånd ud af det.

Eller en ans
Lone

Udgivet i Hverdagen | 3 kommentarer

Forårsplantning i Grundtvigs skov

I går var der en indeklemt forårsdag. Presset fra alle sider af frost, tåge, blæst og regn.

Men i går var det forårsagtigt, her ihvertfald.

Når lærkerne synger fra en rolig himmel, og solen har kræfter til at sende et diffust lys herned, er det nærmest ubærligt at sidde inde og arbejde bag skærmen.

For uanset at der kan komme andre forårsdage i ens liv, så ved man ikke hvor mange – hver eneste er umådelig værdifuld.

Den slags dage er helsebringende – hvis nyhedsstrømmen virker værdiløs eller i værste fald deprimerende, er der ikke andet for end at gå ud og plante nogle træer.

Jo flere, desto bedre
Lone

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Den går sgu ægge..

Jeg ved godt, at jeg burde holde min store fede kødædende kæft om, hvad der rører sig på den veganske fødevarefront – det rager sådan set ikke mig. Jeg ved, at når jeg udtaler mig negativt om denne fødevaregruppe, så kalder det på mange lige fra de veganerkritiske ”du spiser min mad’s mad” til veganere der mener, at jeg ligeså godt kunne æde børn. Rent faktisk gider jeg ikke høre på nogen af dem, men det er åbenbart ikke nok, siden jeg sidder og skriver alligevel – jeg kan simpelthen ikke holde den slags fødevarehokuspokus ud, uanset hvilken forbrugergruppe der bliver tørret.

Og i guder de bliver tørret!
I Føtex kan man nu, lige ved siden af de almindelige æg, få veganske æg! Hvad, tænker du nok, er det overhovedet fysisk muligt? Og nej, da det ikke drejer sig om veganske kvinders doneræg, så er det ikke muligt. Men det stopper ikke producenterne af de mirakuløse æggelederfri æg. De leveres endda i klassisk æggebakke med høns og små kyllinger afbilledet. Der er mange dårlige ting at sige om de industrielle æggeproduktionsmetoder, det er jeg ikke bleg for, og det her produkt kan sikkert gøre det ud for ægs egenskaber i mange sammenhænge, men det gør det altså ikke til æg. Kigger man på ingredienslisten og næringsindholdet, vil jeg stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er mad.

Produktet er i pulverform, så man slipper da i det mindste for at købe vandet – det tilsættes i eget køkken. Hvad det koster i forhold til æg, ved jeg faktisk ikke, det er også pænt irrelevant. Vi ved alle, at æg er godt for meget, der er stort set alt det, vi har brug for, under samme skal. I det ”veganske æg” er der mest af alt alger, og det lyder godt nok lidt mærkeligt, men der er faktisk mange gode egenskaber ved alger. Desværre er brugen af alger mest knyttet til kraftigt forarbejdede produkter som dette. Nå, næst på listen i deklarationen kommer modificeret cellulose, og på 3. pladsen kommer ”almindelig” cellulose. Det pæne ord er geleringsmiddel, det ærlige er savsmuld. Slet og ret udvundet af plantefibre. Ganske uomsætteligt i den menneskelige organisme og lige bortset fra luft i maven, så gør det absolut intet. Andet end at det gør slatne ting stive i betrækket. På 4. pladsen kommer gellan gum et fortykningsmiddel, en emulgator og et stabiliserende stof opdyrket af en bakteriekultur. Herefter kommer calcium lactate som kan lidt af det hele. Det er en smagsforstærker, et hævemiddel, en stabilisator og et fortykningsmiddel. Så kommer carrageenan, som ja, det begynder sgu nok at kede dig lidt, er et tadaaa…. geleringsmiddel, en stabilisator og et fortykkelsesmiddel. Det er iøvrigt udvundet af tang, så det er nok ret harmløst. Derefter når vi til nutritional yeast – endelig sker der noget. Bedst som man troede, at man sad med opskriften på en suttevenlig hoppebold, så kommer der noget, som rent faktisk har en smag, i daglig tale gærflager. Rendyrket umami og i disse tider en ren darling hos gourmetkokke. Det er slet og ret en gærtype, der spiser sukker til den på bestialsk vis slås i ihjel af varme, og ja gær er en levende organisme – veganertyper – og nu skal den dø Der er faktisk en masse gode ting i gær bl.a. et bredt udvalg af aminosyrer, så det er som veganer slet ikke en dum ting at arbejde med i køkkenet.

Men hvornår kommer æggesmagen ind i billedet, kan man med rette undres. Jo, ser du, den sidste ingrediens er såkaldt sort salt. Salt fra Himalaya der indeholder store mængder af en jern-svovl forbindelse, der giver det en odeur, som alle nok kan huske fra folkeskolens klasselokale, når Oste Lars pakkede sin madpakke op, og hans velmenende mor havde smurt en halv med hårdkogt æg – den slags hvor den blege blomme er omkranset af en blåsort skygge. En lugt som kun blev værre, når han et par timer efter sneg en æggehørmer ud i klassens time. Det er det, sort salt kan, og det der giver dette produkt de formodede æggeassociationer. Undskyld Lars!

Nå, de kaldes altså planteæg. Hvis de danske fødevaremyndigheder ikke sætter foden ned her, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Falsk markedsføring på speed! For æg er det ikke, og æg bliver det aldrig. Jeg er kæmpe fan af æg. Vores egne naturligvis, fordi vi har. Der findes ingen morgenmad, der mætter mig så lang tid, som to æg. I et ”rigtigt” æg er der ca. dobbelt så mange kilokalorier, 4-5 gange så meget fedt og fantastiske fedtsyrer og 7-8 gange så meget protein som i de kemiske substitutter. Det veganske ”planteæg” er ikke et æg, men en smagsgivende stabilisator der med megen møje og besvær kan give vand samme tekstur som æg. Set ud fra et fødevarekemisk synspunkt er det lidt af et scoop, set ud fra menneskeracens ernæring så er det et lods i bollerne! Penslet med veganeræg.

Søren Sørøver – til kamp for anstændig mad!

P.S. På producentens side skrives, at der bruges små 200 liter vand til at lave 1 hønseæg. Så vores høns skulle drikke næsten 100 liter om dagen, da de i gennemsnit lægger æg hveranden dag. Der er altså tale om høns med pænt tynd afføring – modsat firmaets propaganda der er lige lovlig tyk.

Udgivet i Hverdagen | 8 kommentarer