Årets destillation

I går var vi nordenfjords hele dagen – på besøg hos Nordisk Brænderi for at lave og færdiggøre nogle flasker til vinhusets sortiment.

Dels skulle årets gin – af æbler fra 2016 – destilleres, og det lykkedes med friske urter i stort udvalg, men mere om det en anden dag.

Dels skulle vores gærede pærehøst fra 2017 destilleres til pære eau de vie.

Og endelig fik vi tappet den vodka af kartofler fra 2016, som længe har stået og været klar.

Samt hjembragt nogle få prøveflasker slivovitz af blommerne fra sidste år.

Lang dag med masser af smagsindtryk
Lone

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Ny beboer på gården – til Gåse-Åse

For godt et års tiden siden mistede Gåse-Åse sin mage Fætter Guf.

Han lagde sig til at dø en nat, muligvis mæt af dage. Måske var han en halvgammel svend, da vi fik dem begge. Den slags ved man sjældent.

Gåse-Åse blev selvfølgelig urolig, oprettede en tinderprofil, kørte syd for grænsen for at lave storindkøb af Bacardi breezers og investerede i en lårkort nederdel i imiteret læder samt et årskort til en række provinsdiskoteker, trippede rundt for sig selv men besluttede sig for at dele den sure svanegase Klaus med Gertrud. Beslutningen var gensidig, og således kom der ro i lejren.

Sidst på sommeren fik vi tilbudt en landgase til efterårsafhentning, og i går oprandt dagen, hvor den flotte fyr skulle hjembringes.

Det er sjældent, vi henter nye dyr til gården, og så meget desto større er det, når nogen flytter ind og skal leve deres liv sammen med os her.

Ikke bare en stor fugl, men et individ med et særligt sind og egne behov. Rolig og rar tegner han til at være, og med god fornemmelse for de andre dyr.

Fætter Guf ll blev sat ned på græsset, stilede direkte mod sine artsfæller, og flokken af ænder delte sig som Det Røde Hav.

Resten af dagen har gåsedyrene småsnakket sammen, og der var ingen uenigheder, da gæssene skulle drives ind for natten.

Nu håber vi på pardannelse
Lone

Udgivet i Hverdagen | 2 kommentarer

Grøn front!

Måske sidder du lige nu bøjet over din morgendrik direkte fra blenderen – struttende af næring og friskhed.

Så er du på omgangshøjde med de vestlige indre danske farvande.

Det er meget muligt, du ikke orker mere drama end det, som pågår i ‘Vild med kager’ eller ‘Den store dansedyst’, men vi giver dig det alligevel.

Forleden dags opslag om Horsens fjord åd en arbejdsdag på gården, og her får du links til resultatet.

Fra Horsens Folkeblad:

https://hsfo.dk/hedensted/Groent-havvand-skaber-undren-og-bekymring-Jeg-har-aldrig-set-noget-lignende/artikel/196173

TV2 Østjylland havde et indslag kl. 19.30 d. 8.11.2018. Vi har ikke adgang til at finde udsendelsen frem, men de lavede også en artikel, og den får du link til her:

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/kaempe-algeopblomstring-ikke-set-siden-90erne

DR P4 Østjylland ringede og lavede et telefoninterview til deres eftermiddagsprogram. Det er vanskeligt at finde rundt i, men hvis du går ind på tiden 01:09:19, så starter emnet deromkring:

https://www.dr.dk/radio/p4aarhus/p4aarhus-eftermiddag/p4-eftermiddag-2018-11-08-15-03-2

Andre medier bl.a. Jyllands-Posten og Miljøstyrelsens presseafdeling har også taget emnet op – du får links her, men der er småt med nyt.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10997728/algesuppe-har-indtaget-jyske-og-fynske-kyster

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/nov/alger-farver-havet-groent/

Radio24syv har, påstand for påstand i Sørens indlæg, spurgt eksperter indenfor området og optaget svarene. Mandag morgen, lidt over kl. 6, ringer de for et såkaldt kritisk interview, hvor Sørøveren bliver konfronteret med eksperternes svar. Udsendelsen kommer muligvis igen, når folk er vågne.

At dette bliver en mediedækket historie skyldes synligheden. Det her kan man tage et billede af, og enhver kan se, at det ikke er rent, klart havvand.
Der har i lang tid været for mange næringsstoffer i vores hav, fjorde og andet vand, men de kan ikke ses til hverdag. Så uanset at vi fortæller om den døde bund, liglagenet i inderfjorden, at fiskeriet må opgives o.s.v. så er baggrunden – den høje forekomst af næringsstoffer – usynlig for det menneskelige øje og dermed fjern fra offentlig bevidsthed. Ligeså abstrakt fjern som resterne af sprøjtegifte i fødevarerne og drikkevand iøvrigt.

Nu viser algeopblomstringen, at der er noget at leve af, og det er værd at huske på, at kun algerne snart er væk – forureningen med især kvælstof forbliver. Danmark er inddelt i 119 vandområder, blot 2 af dem, Rødsand og Stege bugt, er i god tilstand.

Læg mærke til den larmende tavshed fra politikernes side. Ingen kommentarer. Intet. Det, derimod, skriger til himlen, da udledningen af næringsstoffer er politisk reguleret.
TV2 Østjylland forsøgte at vride en stillingtagen ud af både Horsens og Hedensted Kommune, men ingen af de lokale myndigheder havde lyst til at mene noget. Søren Sørøver spurgte byrådet i Odder om en holdning til det omgivende farvand, og ingen i byrådet havde heller noget at bidrage med.

Tilbage er så os – borgerne. Vi vil ikke finde os i, at vores livsgrundlag bliver ødelagt!

Som vi siger her langt ude – stol aldrig på forskning, du ikke selv har betalt.
Lone

P.S. Dagens sidste foto er taget, inden blæsten kom og æltede det hele rundt. Kameraet vender direkte ned mod havoverfladen ca. 100 meter ude fra kysten.

Og ja, du kan gøre noget. Sørg for at din politiker ikke får lov at snakke udenom.

Udgivet i Hverdagen | Skriv en kommentar

Til ordbogen

Man kan være forårskåd.

Og også efterårskåd.

Sofus er bare efterår
Lone

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Magthavernes grønne råderum

I dag fik vi en mail fra Lones far. Han var blevet ringet op af færgemanden på Snaptun–Hjarnø-færgen – de sejlede rundt i én eller anden ulækker suppe. Det drejede sig om området ved indløbet til Horsens fjord, hvor en relativt stor tidevandsudskiftning nemt kunne have sendt grønkålssuppen videre til søs, men alligevel greb jeg mine vaders og tog Landmanden med på strandtur. Hvis der er noget, som kan få en sørøver op af stolen, så er det, når nogen fucker med hans fiskevand.

Og for hulen de banker løs på den stakkels fjord.

Vi har et vandmiljøkrav fra EU, som fjorden er uendelig langt fra at kunne opfylde. Vi snakker noget, der ligner en lille halvering af kvælstofudledningerne, før vi på sigt kan nå målet. Inderfjorden har status ”Dårlig økologisk tilstand”, og den yderste del, hvor der trods alt er noget iltning af vandet, hedder status ”Ringe økologisk tilstand”. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det den ringeste og den næstringeste status, der findes. De burde være mere klare i spyttet og kalde det 50 shades of DØD!

Vi har et mål, der skal opfyldes 2021, og vi er langt fra. Man tænker, at målet er klart, og nu rykker vi. Og ja, det gør vi. Vi rykker halvdelen af Glyngøres trawlingflåde ned for at pløje fjorden igennem på kryds og tværs efter muslinger. Det efterlader bunden som en stor grå slagmark af slam og sikrer en sigtbarhed som i kaffe med mælk. Det betyder, at der ikke kommer lys til bunden, og så kan der ikke gro planter, hvis vækst ellers kunne optage kvælstof og fosfor. Dertil frigives yderligere næringssalte og gasser, som bunden gemmer på. I det hele taget er der så meget slam i fjorden, at det er tæt på umuligt for planter og navnligt ålegræs at få fat. I Horsens fjord er der en bestemmelse om, at muslingetrawlerne ikke må trawle hen over ålegræsengene. Det er nu ikke noget, der medfører en siksakket sejlads, for det er lykkedes forureningen op gennem det forrige århundrede at tage livet af stort set al forekomst af disse fantastiske enge, der er yngle- og levested for så godt som alt liv i sådan en fjord.

Nå, men så har vi i det mindste kontrol med tilført fosfor og kvælstof til fjorden? Kontrol er vist så meget sagt, for med hensyn til det store Hjarnø havbrug i indsejlingen til den i forvejen hårdtpresssede fjord har man i noget, der ligner korrupt afmagt, ladet kontrollen udføre af indehaveren selv og ignoreret henvendelser fra bekymrede borgere i årevis. Nu viser det sig, at havbruget har opdrættet 4 gange så mange fisk, som de havde tilladelse til. Brugt 4 gange så meget foder og naturligvis udledt 4 gange så meget.

Iøvrigt døjer fjorden også med alt for høje forekomster af tungmetaller blandt andet kobber, og så har vi en af landets mest fyrige populationer af krabber, hvilket er et symptom på, at biologien er helt ad helvede til.

Således positivt nedstemt bringer vi lige historien tilbage til i dag.

Ganske rigtigt var vandet i yderfjorden grønt og ikke kun almindelig algebefængt. Nej, det var grønt som en gammeldags Faxe kondi flaske holdt op mod solen. For fanden i helvede, og jeg nægter at undskylde mit franske, hvad i hede hule er det, vi har gang i? Hvad blider vi os ind? Og hvad bilder vores folkevalgte sig ind, når de midt i al den menneskeskabte elendighed opfinder råderum? Hvordan kan vi finde på at undskylde den måde, vi behandler havet på – udsætter målsætninger gang på gang. Sætter landbrugets gødningskvoter op, selvom vi ved, at over 65 % af næringssaltene kommer fra landbruget? Hvordan kan vi tillade, at rensningsanlæg flyder over ved det mindste skybrud.

Vi har selv skaffet os klimaforandringerne på halsen, og nu magter vi ikke at tøjle vores eget lort, når vejret bliver en smule ekstremt. Det er så pinligt at tilhøre denne race, jeg er ked af at sige det. Det er en uendelig nem tid for Sankt Peter, for der er ingen, INGEN, der med rette bliver lukket ind i himlen! Og nej, der skal ikke bedes om tilgivelse. Der skal hankes op i alt, hvad der kan hankes op i, og så skal der handles. Og nej, det er ikke i Bilka, der skal handles.

Der er snart valg, og jeg synes, det vil være passende, at du spørger din lokale folketingskandidat om, hvad han eller hun vil gøre ved det svineri, der lige nu findes i dit og mit fiskevand, badevand og vigtigst af alt vandfloraen og faunaens levested.

Man kunne jo passende byde på et glas dialog algevand.

Søren Sørøver – med grønne fingre

Udgivet i Hverdagen | 2 kommentarer

Godt nyt. Jo, det er der også.

I denne uge er der, som altid, mange bemærkelsesværdige hændelser at forholde sig til. Store og små, nogle med længerevarende aftryk, få med varigt og en masse ligegyldige. Når alt kommer til alt.

Og det gør det hele tiden.

Nu fylder vi lidt ekstra på din i forvejen hårdt belastede hjerne. To artikler som ikke blot har betydning for nutiden, men efter alt at dømme også for fremtiden. De drejer sig om den danske svineproduktion – der nu hedder produktion af grise (for et ukendt antal millioner kroner har kommunikationsbureauerne knækket koden i den tiltagende uvilje og givet Landbrug & Fødevarer dette ord, gris – så har vi det alle sammen meget bedre).

Det er fortsat en svineproduktion, ihvertfald for os der ikke har betalt for hyggeord, og den industrielle form for dyrehold har omfattende omkostninger for husdyrene, menneskene, jorden, naturen, grundvandet, havet, fjordene og biodiversiteten. Vi har skrevet om det før, gør det gerne igen, men her skal i flæng nævnes haleklipning, stress, høj dødelighed, antibiotika som produktionsmiddel, udvikling af resistente bakterier, tilsætning og dermed udledning af kobber og zink, arealer med monokultur til husdyrfoder, ammoniakudledning til atmosfæren/indåndingsluften, energikrævende kunstgødning, dyrkning og transport af GMO-soja, højtlastede svinetransporter sydpå, sprøjtegifte i vores drikkevand, tab af værdisæt. Og så videre.

Hvorom alting er, holder skiftende regeringer hånden både over og under det landbrug, som påvirker landets borgere (heriblandt landmændene selv plus deres familier) stærkt negativt. Påvirkningerne er ikke umiddelbart synlige, og det menneskelige væsen har vanskeligt ved at forholde sig til ikke-synlige ting. Blandt andet derfor er det kommet så vidt og gået så galt. Dansk landbrug har traditionelt (haft) et stærkt greb om det politiske system. Daglig kontakt mellem Axelborg og ministre, nære bånd og mange penge.

Så håbet ligger i pengene. Håbet ligger ikke i en erkendelsesrejse indenfor den industrielle svineproduktion. Den manglende selverkendelse i forhold til omgivelsernes syn giver denne reportage fra Svinekongressen 2018 et fint indblik i – “Pas på med at presse et grønt regnskab ned over os, når det formentlig er glemt om 2-3 år…”
https://www.mm.dk/artikel/til-svinekongres-med-fremmedgjorte-landmaend-paa-rente-coke?fbclid=IwAR0tgvfqjNTKvxBuZ-3s0b9sHo05ouTRtq0Vo2Ndi8uW5Nas5cmSawQ3p4A

Den anden artikel til dig handler om penge. Om hvorfor økonomien i den danske svineproduktion bliver stadigt ringere. For første gang nogensinde!!!, så vidt vides, nævner et landbrugsmedie det faldende kødforbrug som en af forklaringerne på de faldende priser.
https://landbrugsavisen.dk/porc-ex-markedet-er-kaotisk-med-ekstrem-ubalance

Det bliver desværre ikke en højere grad af landbrugsfaglig bevidsthed om adfærd, behov og følelser hos grise, som kommer til at ændre den stærkt problematiske produktionsform, der har konsekvenser for os alle i dette land. Det bliver en adfærdsændring hos forbrugerne (og måske en slesk politisk forfølgelse af samme) – i Danmark og i udlandet, som ændrer markedsvilkårene og dermed økonomien i den effektive udnyttelse af dyr.

Og det sker. Nu.
Lone

Udgivet i Hverdagen | 1 kommentar

Besøg

I dag kommer nogle mennesker fra Dyrenes Beskyttelse på besøg. De vil gerne videreformidle fortællinger her fra gården til deres medlemmer.

Ikke blot gedeglæde og kokarma men også de mere alvorlige fødevarepolitiske indlæg.

Tanken er, at det bliver en månedlig opdatering, så tidsforbruget er overskueligt.

Om nogle timer skal der optages en lille film, så man uanset landsdel og manglende mobilitet kan få en fornemmelse af, hvor budskaberne udgår fra.

Lyset er lukket, dagen er grå, blæsten tager til og farve findes kun i de nedfaldne blade.

Det bliver en efterårsfilm
Lone

Udgivet i Hverdagen | 2 kommentarer